Oferujemy wysoką jakość usług medycznych dla całej Twojej rodziny. Tu znajdziesz właściwie rozwiązanie!

Zwyrodnienie stawu kolanowego

Przyczyny

  • Zniszczenie chrząstki stawowej. Wrodzone nieprawidłowe ustawienie powierzchni stawowych. 

Czynniki ryzyka

  • Nieprawidłowa budowa stawu (płytka panewka, nieprawidłowy kąt nachylenia szyjki kości udowej),
  • Złamania kości, zaburzenia w odżywianiu chrząstki stawowej wynikłe z niedokrwienia,
  • Nadwaga.

Zalecane postępowanie

  • Unikanie nadwagi lub jej redukcja,
  • Utrzymanie sprawności ruchowej.

LECZENIE I PROFILAKTYKA

Faza ostra
Odpoczynek, leczenie zimnem. Stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Faza przewlekła
Ruch, ciepło, fizjoterapia, leczenie przeciwbólowe. Leczenie chirurgiczne, w razie konieczności. Utrzymywanie sprawności ruchowej.

Siedząc na stole lub wysokim krześle wykonuj swobodne wymachy nóg na przemian w przód i w tył. Ćwiczenie służy także relaksacji. 
10 powtórzeń x dziennie
Leżąc na wznak ze stopami opartymi o podłogę obejmij obydwie nogi poniżej kolan i przyciągaj je do brzucha przez około 5 sekund.
10 powtórzeń x dziennie
Leżąc na brzuchu podłóż poduszkę pod brzuch i kolana. Obróć głowę w lewo, lewą ręką uchwyć lewą stopę (przez 5 sekund). Powoli powróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie z drugą ręką.
10 powtórzeń x dziennie