Oferujemy wysoką jakość usług medycznych dla całej Twojej rodziny. Tu znajdziesz właściwie rozwiązanie!

Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego powyżej schematu.

Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.

1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

 • (0) nigdy
 • (1) raz w miesiącu lub rzadziej
 • (2) 2 do 4 razy w miesiącu
 • (3) 2 do 3 razy w tygodniu
 • (4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

 • (0) 1-2 porcje
 • (1) 3-4 porcje
 • (2) 5-6 porcji
 • (3) 7,8 lub 9 porcji
 • (4) 10 lub więcej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

4.Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie łub prawie codziennie

6.Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu" z poprzedniego dnia?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie łub prawie codziennie 

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

 • (0) nie
 • (2) tak, ale nie w ostatnim roku
 • (4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz Interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż raz w miesiącu
 • (2) raz w miesiącu
 • (3) raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

WYNIKI

Do 7 punktów - picie o niskim ryzyku szkód
Od 8 do 15 punktów - picie ryzykowne
Od 16 do 19 punktów - picie szkodliwe
20 i więcej punktów- podejrzenie uzależnienia od alkoholu

 

• Jeśli picie jest obecnie mało ryzykowne
Jeśli pijesz alkohol często - zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu. Powstrzymaj się od picia w sytuacjach stwarzających podwyższone ryzyko szkód. Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia. Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.

• Jeśli picie jest ryzykowne
Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód. Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych. Nie upijaj się. Nie klinuj. Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia.

• Jeśli picie jest szkodliwe
Musisz ograniczyć picie - zarówno częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu. Umów się z sobą na nieprzekraczanie limitu picia nie niosącego za sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzymać obietnicy. Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji alkoholu. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie. Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, poszukaj pomocy u specjalisty.

• Jeśli podejrzewasz uzależnienie od alkoholu
Sprawdź to podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdujesz na stronie Nie odwlekaj konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia. Specjalista, lepiej niż ten test, zdiagnozuje problem z piciem i udzieli porady, jak go rozwiązać.