Oferujemy wysoką jakość usług medycznych dla całej Twojej rodziny. Tu znajdziesz właściwie rozwiązanie!

Zwyrodnienie stawu biodrowego

Przyczyny

  • Zniszczenie chrząstki stawowej. Wrodzone lub nabyte (w wyniku wypadku, chorób zapalnych lub reumatycznych) zniekształcenie stawu.

Czynniki ryzyka

  • Nieprawidłowa budowa stawu (płytka panewka, nieprawidłowy kąt nachylenia szyjki kości udowej),
  • Złamania kości, zaburzenia w odżywianiu chrząstki stawowej wynikłe z niedokrwienia,
  • Nadwaga.

Zalecane postępowanie

  • Unikanie nadwagi lub jej redukcja,
  • Utrzymanie sprawności ruchowej.

LECZENIE I PROFILAKTYKA

Faza ostra
Odpoczynek, leczenie zimnem. Stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Faza przewlekła
Ruch, ciepło, fizjoterapia, leczenie przeciwbólowe. Leczenie chirurgiczne, w razie konieczności. Utrzymywanie sprawności ruchowej.


Leżąc na wznak przesuwaj chorą kończynę około 30° na zewnątrz. W czasie tego ruchu kończyna przesuwa się po podłodze.
10 powtórzeń x dziennie

 

 

 

Leżąc na wznak w łóżku lub na podłodze unieś powoli prawe biodro i kolano i utrzymaj w tej pozycji przez 5 sekund. Postaw stopę na podłodze i powtórz ćwiczenie dla każdej nogi.
10 powtórzeń x dziennie

 

 

Leżąc na wznak w łóżku lub na podłodze rozsuń nogi na tyle, na ile jest to możliwe bez bólu. Poruszaj stopami do wewnątrz i na zewnątrz płynnymi ruchami.
10 powtórzeń x dziennie