Oferujemy wysoką jakość usług medycznych dla całej Twojej rodziny. Tu znajdziesz właściwie rozwiązanie!

Postępowanie w uczuleniach na pyłki roślin

W przypadku chorób wywołanych przez pojawiające się na wiosnę (sezonowo) alergeny wziewne, głównie pyłki i roślin, profilaktyka ma szczególne znaczenie z uwagi na uporczywość objawów stanowiących duże utrudnienie w codziennym życiu, nauce i pracy. Chorobę alergiczną wywołaną pyleniem roślin, przebiegającą z objawami nieżytu nosa, zapalenia spojówek i niekiedy także astmy określa się mianem pyłkowicy w okresie i stopniu narażenia pacjentów na alergeny roślin w danym roku decyduje sama natura, serwując nam określoną pogodę (wiatr, deszcze). Jednak możliwe sposoby ograniczania ryzyka.

W tym zakresie zaleca się:

  • uwzględniane informacje o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku uczulającej rośliny - pozostanie w pomieszczeniu zamknięty,
  • unikanie otwierania okien i przebywania na zewnątrz pomieszczeń w czasie, gdy stężenie pyłku jest najwyższe, a w szczególności unikanie spacerów, biwakowania, przebywania w namiotach, udziału w wycieczkach w dni o wysokim stężeniu pyłku,
  • zakładanie okularów przeciwsłonecznych podczas przebywania na zewnątrz pomieszczeń, aby uchronić oczy przed kontaktem z pyłkiem,
  • unikanie jazdy samochodem lub pociągiem przy otwartych oknach w dniach o wysokim stężeniu pyłku,
    zmianę odzieży po powrocie do domu i (za pomocą kąpieli) usunięcie osadzonych ziaren pyłku,
  • wychodzenie na spacery po deszczu lub wieczorem, gdy stężenie pyłku w atmosferze jest najniższe,
  • częste koszenie trawników wokół domu, tak by zapobiec wytworzeniu się kwiatostanów,
  • urlopy w czasie i miejscu gdzie pylenie uczulającej rośliny jest niskie lub nie występuje (np. nad morzem, rejs żeglarski, w wysokich górach, za granica w innej strefie klimatycznej). 

Tabela pylenia i aktywności owadów