Oferujemy wysoką jakość usług medycznych dla całej Twojej rodziny. Tu znajdziesz właściwie rozwiązanie!

Karmienie piersią

DROGA MAMO!

Karmienie piersią
jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia(przynajmniej do 5-6 miesiąca jego życia), zaś mleko matki najlepszym dla niego pokarmem. Ten naturalny pokarm ma właściwą temperaturę,jest dostępny w każdej chwili,nie wymaga żadnego przygotowania,zawiera wszystkie substancje odżywcze potrzebne w pierwszych miesiącach życia.

Główne zalety matczynego pokarmu:

  • jest to pokarm gatunkowo swoisty, a więc lepiej dostosowany do możliwości trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym niemowlęcia, niż obce gatunkowo mleko krowie(trawienie mleka kobiecego trwa średnio 2,5 godziny,mleka krowiego 3,5 godziny)
  • zawiera pełnowartościowe białko wykorzystywane w 100%
  • zawiera p-ciała i inne substancje biologicznie czynne,które wspomagają niedojrzały układ odpornościowy niemowlęcia.

Karmienie piersią ma też korzystny wpływ na psychikę matki i dziecka z uwagi na więź emocjonalną między nimi. 

Zmniejsza on także ryzyko wystąpienia chorób o podłożu alergicznym w tym AZZ, alergii pokarmowych i alergicznych chorób układu oddechowego.